PROJEKCE, INŽENÝRING

  1. Přípravná fáze
  2. Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy
  3. Projektová dokumentace
  4. Financování
  5. Stavební povolení, ohlášení
  6. Dotace

Přípravná fáze

Ještě než se rozhodnete o rozsahu rekonstrukce je třeba nejdříve provézt technické posouzení stavu Vašeho objektu, na základě kterého společně s Vámi následně navrhneme optimální postup rekonstrukce bytového domu. Součástí každé přípravy je prvotní zaměření objektu našimi techniky a konzultace s klientem, zjišťování konkrétních problémů spojených s užíváním domu jakými jsou existence plísní, protékání či prosakování vody střešním nebo obvodovým pláštěm, netěsnost otvorových výplní, výsledky jednotlivých revizních zpráv apod.

Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy

Vypracováváme s našimi auditory energetické posudky (Energetický audit, Průkaz energetické náročnosti budovy, Posudek pro Zelenou úsporám, Stanovisko poradenského střediska atd.). 

Projektová dokumentace

Konkrétní podobu Vašeho záměru rekonstrukce obsahuje projektová dokumentace, kde naši projektanti navrhnou detailní řešení jednotlivých částí realizace, volí technologické postupy a stanovují použité materiály, společně s Vámi vybírají finální barevnost fasády bytového domu.

Financování bytového domu

V případě Vašeho zájmu předložíme několik návrhů úvěrů od bankovních institucí, které Vám pomohou získat představu o tom, zda realizaci díla můžete realizovat např. bez navyšování příspěvků do Fondu oprav, bez jakéhokoliv ručení nemovitostí atd. Běžně spolupracujeme s ČSOB a.s., ČS a.s., KB a.s., Wüstenrot stavební spořitelna, Reiffensen stav.spořitelna a další. Úkolem výběru je zvolit optimální financování ušité na míru s ohledem na Vaše potřeby.

Stavební povolení, ohlášení

Provádíme pro každého klienta veškerá jednání s orgány státní správy s cílem získat stavební povolení a tím šetříme Váš čas.

Dotace

Máme dlouholeté zkušenosti s podáváním žádostí o dotaci Zelená úsporám.