ČIŠTĚNÍ FASÁDY

ČIŠTĚNÍ FASÁDY

Specializujeme se na čištění a renovaci fasád bytových a panelových domů napadených tzv. „černou houbou“, vodní řasou, mechem, plísněmi a jinými mikroorganismy.

Před zahájením každého čištění či renovace fasádních nátěrů nejdříve probíhá detailní průzkum stávající fasády, na základě kterého navrhneme vhodnou technologii renovačních prací a druh použitých materiálů.

Aplikací biologického přípravku zahubíme do 24 hodin všechny spory mikroorganismů, které následně opláchneme tlakovou vodou s nízkým tlakem. Po provedeném čištění fasády provádíme údržbu fasády tmelením spár pružným elastickým tmelem (spáry mezi rámy oken a ostěním, parapety, vzniklé praskliny v omítkách aj.).

U starších fasád jsou barvy postupem času degradovány povětrnostními vlivy, ztratily svou schopnost odolávat slunci a povětrnostním vlivům a tím dochází k omezení ochrany zateplovacího systému a zhoršení tepelně-izolačních vlastností pláště budovy. Z naší dlouholeté praxe víme, že je nutné v mnoha případech fasádní nátěr renovovat pro znovuobnovení funkčnosti fasády a přitom zachovat její vlastnosti jako jsou vysoká paropropustnost, voděodolnost, odolnost proti alkáliím a klimatickým vlivům. V praxi začínáme aplikací penetračního nátěru pro sjednocení různorodých savostí podkladů a pro zaručení přilnavosti finálního nátěru. Po 24hodinách provádíme minimálně dvounásobný finální silikonový nátěr s hydrofobními účinky, odperlovacím efektem a paropropustností v odstínu dle výběru objednatele, kde dbáme zvýšené pozornosti na dostatečné množství materiálu do všech míst Vaší fasády za použití technologie Airless (stříkání pod tlakem) nebo ručním nanášením.

Fotogalerie
NEZAPOMÍNEJME NA ČIŠTĚNÍ FASÁDY
NEZAPOMÍNEJME NA ČIŠTĚNÍ FASÁDY
NEZAPOMÍNEJME NA ČIŠTĚNÍ FASÁDY
NEZAPOMÍNEJME NA ČIŠTĚNÍ FASÁDY